20161028093947.jpg

Firma z wieloletnią tradycją

DZIAŁAMY OD 2004r

Celem stowarzyszenia jest :
1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych,
2. działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach i bezdomnych,
3. promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt,
4. edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze,
5. promocja i organizacja wolontariatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

g+ youtube mail

Wszelkie prawa do kopiowania i powielania zabronione

POLITYKA PRYWATNOŚCI